Marke / / Igora
Tönung
Igora Vibrance
€ 15,90 / 60ml
€ 26,50 / 100ml
Tönung
Igora Vibrance 9,5-21 Asch Cendre Toner
€ 15,90 / 60ml
€ 26,50 / 100ml
Blondierpulver
Igora Vario Blond Super Plus
€ 45,15 / 450g
€ 100,33 / 1kg
Tönung
Igora Vibrance 7-0 Mittelblond
€ 15,90 / 60ml
€ 26,50 / 100ml
Tönung
Igora Vibrance 9,5-1 Cendre Toner
€ 15,90 / 60ml
€ 26,50 / 100ml
Tönung
Igora Vibrance 9-1 Extra Hellblond Cendre
€ 15,90 / 60ml
€ 26,50 / 100ml
Tönung
Igora Vibrance 7-65 Mittelblond Schoko Gold
€ 15,90 / 60ml
€ 26,50 / 100ml
Tönung
Igora Vibrance 6-0 Dunkelblond
€ 15,90 / 60ml
€ 26,50 / 100ml
Tönung
Igora Vibrance 8-0 Hellblond
€ 15,90 / 60ml
€ 26,50 / 100ml
Tönung
Igora Vibrance 3-65 Dunkelbraun Schoko Gold
€ 15,90 / 60ml
€ 26,50 / 100ml
Tönung
Igora Vibrance 6-46 Dunkelblond Beige Schoko
€ 15,90 / 60ml
€ 26,50 / 100ml
Tönung
Igora Vibrance 5-0 Hellbraun
€ 15,90 / 60ml
€ 26,50 / 100ml
Tönung
Igora Vibrance 8-11 Hellblond Cendre Extra
€ 15,90 / 60ml
€ 26,50 / 100ml
Tönung
Igora Vibrance 3-0 Dunkelbraun
€ 15,90 / 60ml
€ 26,50 / 100ml
Tönung
Igora Vibrance 9-00 Extra Hellblond Extra
€ 15,90 / 60ml
€ 26,50 / 100ml
Tönung
Igora Vibrance 9,5-4 Beige Toner
€ 15,90 / 60ml
€ 26,50 / 100ml
Tönung
Igora Vibrance 9,5-46 Beige Schoko Toner
€ 15,90 / 60ml
€ 26,50 / 100ml
Tönung
Igora Vibrance 6-99 Dunkelblond Violett Extra
€ 15,90 / 60ml
€ 26,50 / 100ml
Tönung
Igora Vibrance 9,5-98 Violett Rot Toner
€ 15,90 / 60ml
€ 26,50 / 100ml
Tönung
Igora Vibrance 7-00 Mittelblond Extra
€ 15,90 / 60ml
€ 26,50 / 100ml
Tönung
Igora Vibrance 9-0 Extra Hellblond
€ 15,90 / 60ml
€ 26,50 / 100ml
Tönung
Igora Vibrance 4-68 Mittelbraun Schoko Rot
€ 15,90 / 60ml
€ 26,50 / 100ml
Tönung
Igora Vibrance 5-5 Hellbraun Gold
€ 15,90 / 60ml
€ 26,50 / 100ml
Haarfarbe
Igora Vibrance earthy clay 6-16 Dunkelblond Cendre Schoko
€ 15,90 / 60ml
€ 26,50 / 100ml